Profesyonel Temizlikte En Önemli Slogan Nedir?

 

SLOGAN: Bir madde kendi özelliğinde olan diğer bir maddeyi çözer!

Bu cümle ne anlama geliyor? Temizlik dünyasında en önemli nokta, lekelerin hangi temizlik maddesi ve hangi metot ile materyale zarar vermeden çıkarılacağıdır. Günümüzde piyasada çok çeşitli yüzey döşeme materyalleri vardır; taş yüzeyler, elastik yüzeyler, tekstil yüzeyler, ahşap vb. Bunların hepsi ayrı özelliklere sahiptirler. İşte tam bu noktada onlarca yüzey materyali varken, her bir materyale uygun yüzey temizleyicisi seçilip temizlenmelidir. Bu seçim yapılırken kirin veya yok edilmesi gereken maddenin özelliklerini taşıyan temizlik maddesi kullanılmalıdır. Yüzey temizlemesindeki doğru temizlik maddesini seçebilmemiz için "Bir Madde kendi özelliğinde olan diğer bir maddeyi çözer" sloganını uygulayarak seçmeliyiz. Çünkü bu sloganın temizlikte her işlemde kullanılması gerekir. Düşünün ki; siz kireç içerikli bir doğal taşı temizleyeceksiniz. Bu temizlik işleminde asit içeren bir temizlik maddesi kullanırsanız yanlış olur. Neden? Önce kireç içeren doğal taşta olan kireci ele alalım; Kireç bir mineraldir. Peki, asit nedir? Tabii ki asitte bir mineraldir. Bunu gözle görmek isterseniz, asit içeren bir temizlik maddesini bir kaba koyarak suyun buharlaşıp yok olmasını bekleyin, geriye sadece bir tutam "Tuz" kalacaktır. Böylece asit tuzunun mineral olduğunu göreceksiniz. Şimdi bu örneklere bakarak tekrar düşünelim; kireç ve asit bir mineral olduğuna göre bu ikisi aynı özellikleri taşıyan iki maddedir. Dolayısı ile biri diğerinin içine işleyerek onun kimyasal olarak değişime uğramasını sağlar. Bu işlemden sonra kireç içeren taş yüzeyi ciddi hasar görmüş olur. Sizlere aşağıda bir örnek daha verdik. O örnekten de anlaşılacağı gibi asit bazında olan bir kimyasalın, kendiyle aynı özellikte olan diğer bir kireç kirini nasıl çözdüğünü göreceksiniz. Şimdi sloganımıza dönelim "Bir madde kendi özelliğinde olan diğer bir maddeyi çözer!"

Bu sloganı doğru uygulamak için 3 adımda incelemek gerekir.

1. Adım

Yüzey türü tespiti;

Birçok döşemeler, yüzeyler birbirine benzeyebilir ve bunları ayırt etmek gayet zor olabilir. Bunları ayırt etmek için birkaç ipucu gerekir. Öncelikle yüzeyin tekstil, taş, ahşap veya elastik materyalden mi olduğunu ayırmalıyız. Bir sonraki adım ise bu kategorilerdeki materyalleri kendi içinde detaylara ayırmak.

Örneğin;

Elastik yüzeylerde görünüm olarak birbirine çok benzeyen PVC, Linolyum, Poliolefin veya Kauçuk.

Taş zeminlerde ise örneğin; yumuşak taş (kireç içeren), sert taş (silikat içeren), yapay taş.

Tam olarak ayıramıyorsak test yapmamız gerekir.

2. Adım

 

Kir türü tespiti;

Kiri görerek, dokunarak veya test ederek tespit edebiliriz.

Yapacağınız testi kesinlikle ortalık bir yerde yapmayın. En uygunu görülmesi zor olan kenar ve köşelerde testinizi uygulayın.

3. Adım

Yüzey temizlik madde tespiti;

İşlenecek yüzeyin özelliklerinin tam olarak bilinmesi gerekir. Aksi takdirde yukarıda belirttiğimiz gibi onarılamayan hasarlara yol açabiliriz. Burada önemli olan yüzeyin hangi temizlik maddesine dayanıklı olduğudur. Aynı zamanda kirin hangi temizlik maddesi ile çözüleceğidir. Bu tespiti yaptıktan sonra, hangi temizlik maddesi ve temizlik yöntemini uygulamanız gerektiğini bilmeniz gerekir.

Şimdi örneğimizi uygulamalı olarak anlatalım;

Örnek Resim:

Klozetin ortasında kahverengi bir leke görünüyor.

Bu lekeyi sizinle birlikte çözelim.

 

1. Adım

Yüzeyin türünü tespit edelim

Klozetin yapay taş olduğunu ve aynı zamanda seramik olduğunu görebiliyoruz. Seramiğin asite dayanıklı olduğunu biliyoruz.

2. Adım

Kirin türünü tespit edelim

Resimdeki lekenin kireç taşı olduğunu düşünebiliriz. Kireç taşı mineraldir. Yani asit bazındaki maddelerle aynı özellikte olmasından dolayı kireci çözer.

3. Adım

Yüzey temizlik maddesi tespiti

Seramiğin aside dayanıklı olduğunu biliyoruz. Şayet bunda bir sorunumuz varsa klozetin kenarında bir yere asit bazında bir temizlik maddesi damlatıp test ederek bundan emin olabiliriz. Damlattığınız temizlik maddesinin zemine değmemesine dikkat edilmeli. Damlattığımız madde köpürürse aside dayanıklı değildir. Bu detaylarla temizlik maddesine karar verip uygulama safhasına geçmeliyiz.

İstenilen sonuç;

 

Bu "3 Adım" uygulamasını tüm materyaller ile kombine edebilirsiniz.