NEDEN BETA PROFESYONEL TEMİZLİK HİZMETLERİ ?

Geçmişte şirketlerin tüm işlerini kendi bünyelerinde gerçekleştirmeleri güçlerinin göstergesiydi. Ancak bu eğilim günümüzde değişmiş durumdadır.

Kurum yöneticiler:

a:Kendileri için ikinci derecede gözüken destek birimleri için iş organizasyonu yapmak,
b:Bu kadroların eğitimlerini temin etmek ve güncelliğini sağlamak,
c:İdari işler ve özlük işlerini yürütmek,
d:Yeni yöntem ve teknolojileri, başka şirketlerin elde ettiği tecrübeleri takip etmek,
e: Denetimleri sürdürmek,
f: Sorumluluğu, riskleri ve benzeri birçok konuyu üstlenmek zorunda kalırlarsa verimlilikleri düşecektir KALİTE POLİTİKAMIZ

Şirketimizin ana ilkesi Kalite İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Yönetim Sistemine şartlarına uymak etkinliğini sürekli iyileştirmek.Eğitimli personelimizle etkin hizmet sunmak.Verilen hizmetinin insan salığını koruduğu bilincin den hareket ederek hijyen bilincine ve kurallarına uymak.İnsan sağlığına zararı olmayan temizlik malzeme ve kimyasalları kullanmak.Yasal müşteri şartları bilincini benimseyerek hizmet vermek.Kalite yönetim sistemini sürekli geliştirerek iyileştirmek ve müşteri memnuniyetini koruma politikasını amaç edinmiştir.

BETA TEMİZLİK projelerinde istihdam ettiği personelini İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlülüklerin harfiyen yerine getirmektedir. SSK bordolarını her ay düzenli olarak müşterilerimize gönderilmektedir.Yıllık İzin ve Hastalık Boşlukları Projede de görevlendirilecek hizmet personelinin, yasal yıllık izin, hastalık vb. nedenleri ile ortaya çıkacak istem dışı boşluklar BETA TEMİZLİK tarafından iş akışını aksamasına fırsat vermeden geçici olarak personel görevlendirilmektedir.İş ve İşçi Salığı ve İş Emniyeti BETA TEMİZLİK kendi İş ve İşçi Sağlığı ve İş Emniyeti politikasına göre, projede çalışan personelinin güvenlik ve emniyet uygulamalarını her zaman maksimum dikkat etmektedir.BETA TEMİZLİK ve çalışanları karşılıklı olarak hizmet sözleşmesi süresince İş ve İş Güvenliği Hukuku’ nun gereklerini tam anlamı ile yerine getirmektedir.Mali Mesuliyet Sigortası BETA TEMİZLİK personeli çalışma esnasın da istemeden vereceği zararlar karşılamak için özel mali mesuliyet sigortası bulunmaktadır.İşe Başlama Süresi BETA TEMİZLİK lojistik gücü ve personel portföyü sözleşme imzaladığı tüm projelerde minimum 5 gün maksimum 10 gün içerisinde işe başlama gücüne sahiptir.


PERSONEL VE RESMİ KURUMLARA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ

Uzmandan hizmet alarak daha fazla verim elde edilmesi:Her yapılan iş gibi personel temini, lojistik, güvenlik ve temizlik de uzmanlık gerektirmektedir. Özellikle hizmet sektöründe BETA TEMİZLİK diğer kuruluşlarda edindiği tecrübeleri–kuruluşunuzun bu tecrübenin bedelini ödemeden-size taşıyabileceği ve bunlardan istifade edilebileceği dikkate alınmalıdır.Uzmanlık sadece yaşananları değil yaşanılabilecekleri de görebilme becerisidir. BETA TEMİZLİK u diğerlerinden ayırtan en önemli etkende hizmet öncesi ve sonrası oluşabilecek riskleri erken analiz edebilme becerisidir.İnsan kaynaklarının hizmete özel seçim, eğitim, denetim gibi işlerinin aktarılması:Her işi görebilecek yeterliliklerde insan tecrübesi farklıdır. Hizmet sektörü içinde doğru bireyin seçilmesi önemlidir. Vasıfsız nitelendirilecek bireyler ağır bir fiziki rahatsızlığı yok ise en yapılabilir ve beceri gerektirmeyen iş olarak hizmet sektörünü benimser.BETA TEMİZLİK görevini en iyi şekilde yerine getirecek niteliğe sahip personel seçimi, iş eğitimi ve sürekli denetim mekanizması ile nitelikli personel temini sağlar.Gerektikçe hizmet alınabilmesi Kuruluşlar dönem, dönem daha yoğun veya özel durumlarda personel hizmetlerine ihtiyaç duyabilirler.Dönemsel üretimler, dağıtımlar, çıkışlar, girişler, satışlar kurum içersindeki tadilatlar, tehditler, özel davet, tören ve açılışlarda personel taleplerini, hizmetlerini geçici olarak artırabilirler.Bu gibi dönemler için bünyelerinde sürekli ek kadro tutmak gibi bir atık kapasite ila uğraşmak zorunda kalmazlar.Kurumun verimliliğinin artması, maliyetlerinin düşmesi ile kendi alanlarında rekabet üstünlüğü elde etmesi: Yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı eğer kurumun asıl işleri daha doğru, daha kısa sürede yapılır hale gelir ise kurumda bir verimlilik elde edilir.Verimliliğin artması para, zaman gibi taban maliyetlerin düşmesi verim ve iş gücünün ve karlılık oranının artması anlamına gelir.Bu sayede kurum bir rekabet üstünlüğü elde edecek ve sektöründe mevcudiyetini sürdürmenin yanı sıra hızlı ilerlemeye de fırsat bulabilecektir.Ayrıca hizmet personelinin tüm sevk ve idaresi yönetim ve organizasyonu gerekirse, üretimden tüketim noktasına kadar aradaki tüm hizmetleri üstlenerek yürütecek alt yapıya ve güce sahiptir.