• Genel Temizlik

  Yaşam alanlarınız da hiyen sağlamak ve enfeksiyonları önlemek, çalışanlar için sağlıklı bir ortam oluşturmak amacıyla uyulması gereken temizlik hizmeti...

  genel temizlik

  Temel İlkeler

  Tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilecektir, bez ve kova renkleri kullanım alanına göre belirlenecek.

  Kirli bezle temizliğe devam edilmeyip, sık bez değiştirilecektir.

  Kirlenen bezler sıcak su ve deterjanla yıkanıp kurutulduktan sonra kullanılacaktır.

  Bölüm

  Kova Rengi

  Bez Rengi

  Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar

  Sarı

  Sarı

  Bütün kuru alanlar (kapı, pencere, mobilya, ayna, vb.)

  Mavi

  Mavi

  Tuvaletler ve laboratuar alanları

  Kırmızı

  Kırmızı

  Toz alma dışında her tür temizlik işlemi sırasında uygun eldiven giyilecek, işlem bitiminde    eldiven çıkarılıp el hijyeni sağlanacaktır.

  Ellerinde yara, çizik, vb. bulunan temizlik personeli toz alma işlemi sırasında steril olmayan temiz eldiven giymelidir.

  Eldivenli ellerle kapı kolu, telefon, masa, vb. yüzeylere temas edilmemelidir.

  Tuvalet temizliği için kullanılan eldivenler diğer alanların temizliğinde kesinlikle kullanılmayacaktır

  Temizlikte Eldiven Kullanımı

  Alan

  Eldiven Türü

  Renk

  Temizlik

  Plastik

  Kırmızı

  Evsel Nitelikli

  Atık Toplama

  Plastik

  Sarı veya mavi

  Tıbbi Atık

  Toplama

  Kumaş üzerine

  Kauçuk kaplı

  Turuncu

  Mop Seçimi ve Kullanımı

  Kuru süpürme ve bakım amaçlı moplama esnasında mop önünde kontrol edilemeyecek kadar fazla kir/materyal birikimi var ise çekçek ve faraş ile alınacaktır.

  Mop, temiz alanda “S” şeklinde, kirli alanda düz hat üzerinde hareket ettirilerek temizlik yapılacaktır.

  Mop ile temizlik yapılarak ilerlenirken temizlenmemiş alan bırakılmayacaktır.

   

  Mop Tipi

  Kullanım Amacı

  Mavi mop

  Kuru süpürme

  Beyaz mop

  Nemli silme ve bakım

  Saçaklı mop

  Islak silme

  genel
  Çift Kovalı-Presli Paspas Arabası Kullanımı

  Paspas ilk kez kullanılıyor ise sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanarak havlarından arındırılacaktır.

  Paspaslama için kullanılacak su ılık olacaktır.

  Temiz su için mavi kova, kirli su için kırmızı kova kullanılacaktır. Mavi kovaya uygun konsantrasyonda (Üretici Firma önerisine uygun olarak), kırmızı kovaya ise bunun yarısı kadar sıvı deterjan konulacaktır

  Çift Kovalı-Presli Paspas  Kullanımı

  Paspas S şeklinde hareket ettirilmeli, zeminden mümkün olduğunca uzaklaştırılmadan temizlik yapılacaktır.

  Kirli paspasla temizlik yapılmamalı, kirlenen paspas önce kırmızı kovada kirinden arındırılmalı, sonra mavi kovada yıkanmalı, sıkma presi kırmızı kova üzerine çevrilerek sıkma işlemi yapılacaktır. Bu işlemi takiben paspas sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar kullanıma sokulacaktır

  Paspas Arabası ve Paspasların Temizlenmesi.

  Gün içinde kullanılan tüm paspaslar, gün sonunda sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar kullanıma sokulmalıdır.

  Paspas arabaların yıkanıp temizlenmesi ve kurutulması.

  Islak paspasla silinen alanlar kuru mop ile hemen kurulanmalı, paspaslama işlemi sırasında kirlenme, kayma ve düşmeleri önlemek için uyarı levhaları konulacaktır

  Kat Arabaların Kullanımı

  Kat arabasında gerekli tüm temizlik malzemelerinin bulunup bulunmadığı kontrol edilecekdir (kuru temizlik mopları ve dispanser’leri, sıvı deterjan, ovma amaçlı temizlik maddesi, yeterli miktarda temiz sarı, kırmızı ve mavi temizlik bezleri, tuvalet fırçası, çekçek, faraş, kova, eldiven vb.).

  Eksik malzeme varsa temizliğe başlamadan önce tamamlanacaktır

  Çöplerin Toplanması

  Odadaki  (banyo/tuvalet dâhil) çöp kovalarının içinde bulunan çöp poşetleri oda dışına çıkarılarak ağzı bağlandıktan sonra servise ait büyük çöp bidonuna taşınacaktır

  Çöp kovası kirlenmiş ise yıkanarak temizlenip, kurulanacaktır.

  Oda temizliği toz kalkmayacak şekilde yapılacaktır. Temizlik her zaman temiz alandan kirli alana doğru yapılacaktır.

  Oda Temizliği

  Oda zemini çekçek ve faraş ile kaba kirlerden arındırılmalı, kesinlikle fırça veya süpürge kullanılmayacaktır.

  Odadaki tüm yüzeylerin (pencere önleri, radyatörler, yemek masası, etajer, vb.) tozu alınacaktır.

  Oda zemini temiz alandan başlayarak yatak altları dâhil olacak şekilde kapıya doğru paspaslanmalı ve hemen kuru mop ile kurulanacaktır.

  Kan ve vücut sıvıları ile kirlenme olmadığı sürece temizlik su ve sıvı deterjanla yapılacaktır.

  Kapı kolları sıvı deterjanla yıkanmış bez ile silinmeli ve kurulanmalıdır.

  Banyo ve tuvaletlerin temizliği en sona bırakılır.

  Kirli mop kat arabasındaki kirli bölümüne konulur ve temiz bir mopla banyo/tuvalet zeminindeki atıklar uzaklaştırılır.

  Kapı kolları sıvı deterjanla yıkanmış bez ile silinmeli ve kurulanmalıdır.

  Banyoların Temizliği

  Banyo ve tuvaletlerin temizliği en sona bırakılır.

  Kirli mop kat arabasındaki kirli bölümüne konulur ve temiz bir mopla banyo/tuvalet zeminindeki atıklar uzaklaştırılır.

  Duş ve küvet temizliğinden önce fayanslar, ardından musluk, duş teknesi ve duşa kabin veya duş perdesi sıvı deterjan veya ovma maddesi ile silinmelidir.

  Lavabo ve kenarları su ve sıvı deterjan veya ovma maddesi ile temizlenir.

  Aynı bez yıkandıktan sonra lavabo arkasındaki duvar silinir.

  Lavabo aynası mavi bez kullanılarak cam temizleme maddesi ile silinmelidir.

  Silinen tüm yüzeyler önce durulanıp ardından kurulanmalı kesinlikle ıslak bırakılmayacaktır.

  Tuvaletlerin Temizlenmesi

  Tuvalet temizliği için önce sifon çekilmeli, klozet içerisi sıvı deterjan veya ovma maddesi dökülerek tuvalet fırçası ile fırçalanmalı, klozet çevresi ayrı bir temizlik bezi ile sıvı deterjan veya ovma maddesi kullanılarak silinmelidir. Silme işlemi bitince durulama yapılmalı ve ıslak alanlar kurulanmalıdır.

  Yer süzgeci su tutularak kaba kirlerinden arındırılır.

  Tüm zemin oda temizliğinde kullanılandan farklı bir paspas ile kapıya doğru silinir ve kurulanır.

  Banyo ve Tuvaletlerde Eksik Sarf Malzemelerin Tamamlanması.

  Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalıdır. Boşalan sabunluk yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar doldurulacaktır

  Tuvalet temizliğinde kullanılan bezler (mop, paspas dahil) gün sonunda sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanmadan ve kurutulmadan kesinlikle başka bir alanda kullanılmayacaktır

  Koridorların Temizlenmesi.

  Oda/Ofis temizliği tamamlandıktan sonra çekçek ve faraş ile koridorda bulunan kaba kirler uzaklaştırılır, tüm eşyaların (sekreter masası, oturma grubu, duvar bandı, tablolar, vb.) tozu alınır, su ve sıvı deterjan ile zemin paspaslanır ve kurulanır.

  Yüksek Riskli Alanlar.

  Yüksek riskli alanlar için kullanılan tüm temizlik bezleri (paspas, mop, toz bezi, vb.)  alana/odaya özel olacaktır.

  Su ve deterjanla temizlik yapılan alanlarda her üç odada bir temizlik solüsyonu değiştirilecektir. Yoğun kirlenme meydana gelmişse daha sık solüsyon değişimi yapılacaktır.

  Tüm temizlik bezleri (paspas, mop, toz bezi, vb.) kirlendikçe değiştirilmeli, kirli bezle temizlik işlemine devam edilmeyecektir

  Kirlenen temizlik bezleri bekletilmeden çamaşır makinesinde sıcak su (>60°C) ile yıkanarak kurutulmayacaktır

  temiz

  Diğer Yüzeylerin Periyodik Temizliği

  Mobilyalar

  Günde bir kez

  Ayda bir kez

  Toz alma

  Su ve deterjanla silinmeli

  Camlar

  Haftada bir kez

  Cam temizleme maddesi ile silme ve kurulama

  Perdeler

  Haftada bir kez

  Kirlendikçe

  Kuru vakum

  Yıkama

  Duvarlar

  Gerekli görüldükçe

  Su ve uygun deterjanla silinmeli

  Tavanlar

  Ayda iki kez

  Kuru vakum

  Malzeme/Yüzey

  Temizlenme Sıklığı

  Nasıl Temizlenecek?

  Tavan lambaları

  Haftada bir kez

  Ayda bir kez

  Toz alma

  Nemli bezle silme

  Radyatörler

  Günde bir kez

  Haftada bir kez

  Toz alma

  Fırçalama

  Ahşap bölgeler

  Günde bir kez

  Toz alma

  Zemin

  Kirlendikçe

  Su ve uygun deterjanla silinmeli

  Halı

  Kirlendikçe

  Su ve uygun deterjanla silinmeli

  Baca kapakları

  Havalandırma boşlukları

  Ayda bir kez

  Mekanik temizlik ve kuru vakum uygulama

  Teras ve çatı

  Haftada bir kez

  Süpürme ve yıkama

  Evsel Nitelikli Atık:

  Mutfak ve büro atıkları, ambalaj malzemeleri, cam, vb.

  Uluslararası Tıbbi Atık Amblemi: Tıbbi atıkların toplandığı özel nitelikli torba veya kap ile bunların taşınmasında kullanılan özel taşıma arabalarının üzerinde bulundurulması gereken uluslararası amblem

  Tıbbi Atık Taşıma Arabası: Hastanede üretilen tüm tıbbi atıkların toplanarak geçici atık depolarına taşınmasında kullanılan arabalar

  Atık Taşıma Arabası (Container):

  Tıbbi atık olmayan tüm atıkların toplandıktan sonra geçici olarak biriktirildikleri ve Geçici Depolama Alanı’na transfer edildikleri arabalar.

  Evsel Nitelikli Atıklar için Geçici Depolama Alanı:

  Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak evsel nitelikli atıklar için oluşturulan geçici depolama alanı

  Tıbbi Nitelikli Atıklar için Geçici Depolama Alanı:

  Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak tıbbi atıklar için oluşturulan geçici depolama alanı

  Kırmızı çöp torbası:

  Tıbbi atıkların toplanması için kullanılan, Tıbbi Atık Yönetmeliği’nde tanımlanan şartlara uygun, her iki tarafında Uluslararası Tıbbi Atık Amblemi ile Dikkat Tıbbi Atık ibaresi bulunan kırmızı renkli plastik torba

  Mavi çöp torbası:

  Geri kazanılabilen cam malzemelerin toplanması için kullanılan mavi plastik torba

  Siyah çöp torbası: Evsel nitelikli atıkların toplanması için kullanılan siyah plastik torbadır.

  Kesici-Delici Alet Kutusu:

  Delinmeye, yırtılmaya, patlamaya dayanıklı, su geçirmez, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde Uluslararası Tıbbi Atık Amblemi ile Dikkat Kesici ve Delici Tıbbi Atık ibaresi taşıyan plastik veya aynı özellikte kartondan yapılmış kutudur.